მთავარი   >  ორგანიზაციისთვის

ვიზიტების ღირებულება

ერთჯერადი სერვისები

პროგრამული მხარდაჭერა

Windows, Linux, MAC დაყენება, გადაყენება

დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია (Word, Excel, Zoom...)

ლიცენზიების პრობლემის მოგვარება

სისტემის ვირუსებისგან განწმენდა, ოპტიმიზაცია

სისტემური პრობლემის მოგვარება

დამატებით მოწყობილობების გამართვა (პრინტერი, სკანერი..

კომპიუტერის დიაგნოსტიკა

ელექტრონული ფოსტის ადმინისტრირება

ინფორმაციის რეზერვაცია

ტექნიკური მხარდაჭერა

შიდა ქსელის წერტილების დამატება

უკაბელო ინტერნეტის გამართვა

VPN კავშირის უზრუნველყოფა

IP ტელეფონის კონფიგურიაცა

დამატებითი მოწყობილობის ქსელში მიერთება

ინტერნეტ ტრაფიკების მარშუტიზაცია, ლიმიტების დაყენება

როუტერის კონფიგურაცია

ქსელური უსაფრთხოების დანერგვა