მთავარი   >  ორგანიზაციებისთვის   >  ყოველთვიური მომსახურება

სერვერები

სერვერები

მართეთ მონაცემები, მომხმარებლები და ინფრასტრუქტურა

თქვენი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შეფასებიდან გამომდინარე, სერვერულ გადაწყვეტილებას, ინფრასტრუქტურის გამართვას და შემდგომ მოვლის სამუშაოებს.

შედეგად, მიიღებთ სამუშაო გარემოს, სადაც თქვენი მონაცემები უფრო დაცული იქნება.

კარგად გამართული სერვერები დაგეხმარებად ცენტრალიზებულად მართოთ სხვადასხვა სახის მონაცემი. აღარ იქნება საჭირო მოძველებული დოკუმენტაცია, ფაილების კაბინეტი და გაფანტულ ინფორმაციასაც თავს აარიდებთ.

სერვისები

Mail სერვერის მოწყობა

Print სერვერის კონფიგურაცია

VOIP სერვერის მოწყობა

File სერვერის კონფიგურაცია

სერვერული ინფრასტრუქტურის შერჩევა

ვირტუალური სისტემის კონფიგურაცია

ვირტუალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა