მთავარი   >  ორგანიზაციებისთვის   >  VOIP ტელეფონია

VOIP ტელეფონია

VOIP ტელეფონია

იმუშავეთ უწყვეტი კავშირით

გამართული კავშირი და კომუნიკაცია, ალბათ როგორც სხვებისთვის, თქვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შესრულებული სამუშაო კი განსაკუთრებით შედეგიანია უწყვეტი კავშირის დროს.

მიიღეთ გამართული ქოლ ცენტრი, ავტო მოპასუხე და შიდა სატელეფონო სისტემა

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ ქოლ ცენტრის აწყობას და მართვაში. თქვენთვის გაცილებით მარტივი გახდება ფილიალებს შორის კომუნიკაცია, ზარის რიგებისა და დაყოვნების სისტემის მართვა შემომავალ ზარებზე, ზარების მონიტორინგი და სხვა.

სერვისები

შიდა სატელეფონო სისტემის მოწყობა

საუბრის მონიტორინგი

ქოლცენტრის აწყობა, გამართვა

ავტომოპასუხის კონფიგურაცია

სატელეფონო სერვერის გამართვა

ზარების გადამისამართება

მომლოდინე ზარების მართვა

დაშორებულ ოფისებს შორის კავშირის მოწყობა